Ooit was het een geheimzinnig bolwerk in het centrum van Amsterdam, nu is Defensie grotendeels vertrokken, zijn de poorten open en zitten er kleine pionierende en innoverende bedrijven. ‘Stapsgewijs zal het Marineterrein een unieke, vernieuwende en kleurrijke plek in het stedelijke, sociale en economische weefsel van de stad gaan innemen.’

Redactie: Marieke Berkers en JaapJan Berg | Vormgeving Studio Knol
Eindredactie MettTaal | Maarten Ettema