Exoot versus exoot – Proef met bestrijding van de Japanse duizendknoop 29 januari 2020 | Tekstschrijven

Artikel voor het kwartaaltijdschrift van de STOWA (waterschappen) over een veldproef die binnenkort van start gaat voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop, een plant die veel schade veroorzaakt, ook op terreinen van waterschappen. Een schimmel en een bladvlo (beide uit Japan) moeten de ‘invasieve exoot’ in bedwang houden. Centrale vraag: is het wel slim exoten in de natuur te introduceren voor de bestrijding van exoten?

Tekst Maarten Ettema

‘Slim malen wordt de nieuwe standaard’ 12 juli 2018 | Tekstschrijven

Voor STOWA ter info schreef ik een artikel over innovatief waterbeheer door waterschappen. In een pilot wordt een ‘gereedschapskist’ ontwikkeld waarmee de waterschappen ‘slimmer’ hun waterpeil beheren. Door bijvoorbeeld te malen als er overvloedig groene stroom wordt aangeboden, op een zonnige dag bijvoorbeeld, wordt het water als het ware een grote batterij. Ook helpen big data bij het preciezer peilbeheer. Dat kan wel een energiebesparing gelijk aan het gebruik van 45 duizend huishoudens opleveren.

Tekst Maarten Ettema

‘Accepteer nooit nee!’- Manifest ‘Gebruik de boerderij!’ vraagt aandacht voor vrijkomende agrarische gebouwen 13 december 2017 | Tekstschrijven

Op 28 november hield Agrarisch Erfgoed Nederland een congres over de toekomst van vrijkomende agrarische bebouwing. Net als bij drie eerdere bijeenkomsten dit jaar maakte ik een (journalistiek) verslag. Over 24.000 vrijkomende boerderijen, dreigende verkrotting, succesvolle verdienmodellen en de veerkracht van het landelijk gebied. Ter afsluiting van het congres vond de lancering plaats van het manifest ‘Gebruik de boerderij!’ waarvan ik ‘penvoerder’ was.

Tekst Metttaal | Maarten Ettema

 

 

Blog: ‘Leegloop platteland is een ruimtelijk vraagstuk’ 12 december 2017 | Tekstschrijven

Tot 2030 komen er nog meer dan 20.000 lege boerderijen bij, schat Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Een weerbarstig probleem, maar ook een nieuwe opgave voor de inrichting van het landelijk gebied – vinden ook twee adviesraden van de minister van Cultuur.

Tekst Maarten Ettema | Foto Rubén Dario Kleimeer

Monumentale boerderijen (3) 31 mei 2017 | Tekstschrijven

Monumentale boerderijen en erven worden bedreigd door leegstand en verkrotting. De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland voert de komende drie jaar campagne om het onderwerp op de agenda te krijgen. Van de derde discussiebijeenkomst op 4 mei – over erfgoed in relatie tot gebiedsontwikkeling – maakte ik een journalistiek verslag: VERHALEN VERTELLEN IN ZEELAND

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema

 

Monumentale boerderijen (2) 7 mei 2017 | Tekstschrijven

Monumentale boerderijen en erven worden bedreigd door leegstand en verkrotting. De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland voert de komende drie jaar campagne om het onderwerp op de agenda te krijgen. Van de tweede discussiebijeenkomst op 24 april – over de Noord-Hollandse stolpboerderij als casus over ‘nieuwe functies als creatieve uitdaging’ – maakte ik een journalistiek verslag: VERBONDEN DOOR DE STOLP

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema

 

Green Deal – Naar duurzame waterschappen 17 februari 2017 | Tekstschrijven

De waterschappen staan voor de uitdaging ingrijpend te verduurzamen. Met de ‘Green Deal’ die ze in maart 2016 afsloten spreken ze de intentie uit om in 2020 40 procent van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam op te wekken en in 2050 100 procent.
STOWA ondersteunt de waterschappen met onderzoek. In dit rapport de stand van zaken en een oproep om  onderzoeksprojecten in te dienen.

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema

 

Monumentale boerderijen (1) 14 februari 2017 | Tekstschrijven

Monumentale boerderijen en erven worden bedreigd door leegstand en verkrotting. De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland voert de komende drie jaar campagne om het onderwerp op de agenda te krijgen. Van de eerste discussiebijeenkomst op 26 januari – over wat je tegenkomt als je een boerderij wilt overnemen – maakte ik een journalistiek verslag.

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema

 

Verhalen over landgoed Hackfort 9 februari 2017 | Boeken, Tekstschrijven

Bij Vorden in de Achterhoek ligt landgoed Hackfort. De laatste edellieden die er woonde schonken Hackfort in 1982 aan Natuurmonumenten. In dit boek is de ‘oral history’ opgetekend van (oud-)bewoners. Aangrijpende, soms vermakelijke verhalen over het landgoed, het kasteel, de jachtpartijen en de kleurrijke bewoners.
2015
Inleidend hoofdstuk: Maarten Ettema en Martine Bakker
Eindredactie: Maarten Ettema