Nieuwsbrief van Het Groene Hofje in Wageningen, een woonvorm waar jongeren zelfstandig wonen in een veilige omgeving. Verschijning vier keer per jaar en gemaakt door vrijwilligers en begeleiders van Het Groene Hofje.

Redactie Maarten Ettema en Ron van Wijk
Vormgeving Max Kainama