Wisseling van de wacht – Een nieuw leven voor de Hollandse waterlinies

Over de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam, Unesco-werelderfgoed. Het boek geeft een compleet overzicht van alle forten en andere kunstwerken van de verdedigingslinie, zowel van hun geschiedenis als huidig ontwerp en gebruik. Met essay’s van Bernard Colenbrander, Peter-Paul Witsen, JaapJan Berg, Marc Nolden, Fred Feddes en Erik Luiten.

Eindredactie Maarten Ettema en Martine Bakker

Nieuwsbrief Hofjesnieuws

Nieuwsbrief van Het Groene Hofje in Wageningen, een woonvorm waar jongeren zelfstandig wonen in een veilige omgeving. Verschijning vier keer per jaar en gemaakt door vrijwilligers en begeleiders van Het Groene Hofje.

Redactie Maarten Ettema en Ron van Wijk
Vormgeving Max Kainama

Serie: Erfgoed in de Omgevingswet

Serie ‘handreikingen’ voor Noord Hollandse gemeenten over het werken met de Omgevingswet en wat de rol van erfgoed daarbij is en kan zijn. Door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Publicaties: Erfgoed in de Omgevingswet / Aanwijzing gemeentelijk monument / De landgoederenzone langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust / Cultureel erfgoed in het omgevingsplan / erfgoed in de omgevingsvisie / Van kerkenvisie naar omgevingsplan
Eindredactie Maarten Ettema

Leidse Routes – Samen in samenhang stad maken

Ter gelegenheid van het afscheid van Hilde Blank als stadsbouwmeester van Leiden nam zij het initiatief tot dit ‘magazine’. Met een verdiepend artikel over stadmaken in Leiden, een agenda voor de toekomst, een stadskaart van het ‘Singelpark XL, en acht wandelingen met Leidse ‘stadmakers’.

Tekst Marieke Berkers
Ontwerp Ankie Stoutjesdijk
Fotografie Theo Baart
Eindredactie Maarten Ettema

de Architect #1-2021

Sinds maart van 2021 voer ik de eindredactie van de Architect, al ruim 50 jaar het toonaangevende architectuurtijdschrift van Nederland. In dit eerste nummer van 2021, onder de nieuwe hoofdredacteur Merel Pit, onder meer een themakatern over systeembouw, het startende bureau Fel uit Gent en vele projecten, waaronder de Groene loper Maastricht, Gare Maritime in Brussel (Neutelings Riedijk) en het Vakwerkhuis in Delft (Vakwerk Architecten).

Blauwe Kamer – maart 2018

Het thema van het  eerste nummer van 2018 is: ‘Het platteland heeft de toekomst’. Met daarin onder meer een reportage uit (agrarisch) Brabant, een interview met Samir Bantal van bureau OMA over hun onderzoek naar het veranderende platteland, een fotoreportage van Harry Cock en een essay van Noël van Dooren: ‘Het platteland, daar komt je eten vandaan’. Naast het thema onder andere: een interview met de partners van bureau Felixx, een reportage over de actuele stedenbouw van Antwerpen en een analyse van de rol van natuurverwijzingen in de landschapsarchitectuur

Eindredactie Maarten Ettema

Raam en Deur 6/2017

Vakblad voor raam-, deur- en geveltechniek, van ontwerper tot verwerker. Brancheblad met journalistieke bijdragen. In nummer 6 onder meer: restauratie Perron 1 Amsterdam CS, lessen van de Grenfell-ramp, modelwoning in Anderlecht, renovatie ex-gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden,  beursnieuws, productinformatie, columns, interviews en een portret van een familiebedrijf.

Tekstredactie Metttaal | Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer 4/2017 – Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw

Het laatste nummer van het jaar is traditioneel het Jaarboek, met projecten die de stand van het vak vertellen. Vier thema’s: Hoe we wonen over de huidige woningopgave (met o.m. de Amsterdamse Sluisbuurt en het Rijswijkse cpo-project ‘Geworteld Wonen’). Gastvrije stad over grote binnenstadsprojecten (o.m. Laurenskwartier Rotterdam, stadshart van Den Helder).  Spelen met klimaat met technische én kunstzinnige studies. En Onbetwist vakmanschap (o.m. de iconische brug door het olifantenverblijf in Artis).
Eindredactie Maarten Ettema

 

Ruimte voor de rivier – veilig en mooi landschap

Overzichtswerk over Ruimte voor de Rivier, het overheidsproject waarmee de waterveiligheid van het Nederlandse rivierengebied de afgelopen 10 jaar voor de komende generaties is gegarandeerd. Én dat de ruimtelijke kwaliteit van de rivieren en uiterwaarden moest verbeteren. 322 pagina’s Nederlands waterbeheer op zijn best!

Eindredactie Maarten Ettema en Martine Bakker

 

 

Samen, sneller, slimmer – innoveren in de bouw

Een optimistisch boek over de bouw. Motto: never waste a good crisis. Begrippen als BIM, lean, assetmanagement, ketensamenwerking en levensduurdenken veranderen de sector ingrijpend. De auteurs Ben Spiering, Willem Verbaan en Getrud Blauwhof schreven een inspirerend boek voor iedereen die zich wil verdiepen in innovatieve bedrijfsprocessen waarmee de bouw sterker uit de crisis komt.

Eindredactie Maarten Ettema