Overzichtswerk over Ruimte voor de Rivier, het overheidsproject waarmee de waterveiligheid van het Nederlandse rivierengebied de afgelopen 10 jaar voor de komende generaties is gegarandeerd. Én dat de ruimtelijke kwaliteit van de rivieren en uiterwaarden moest verbeteren. 322 pagina’s Nederlands waterbeheer op zijn best!

Eindredactie Maarten Ettema en Martine Bakker