Op 28 november hield Agrarisch Erfgoed Nederland een congres over de toekomst van vrijkomende agrarische bebouwing. Net als bij drie eerdere bijeenkomsten dit jaar maakte ik een (journalistiek) verslag. Over 24.000 vrijkomende boerderijen, dreigende verkrotting, succesvolle verdienmodellen en de veerkracht van het landelijk gebied. Ter afsluiting van het congres vond de lancering plaats van het manifest ‘Gebruik de boerderij!’ waarvan ik ‘penvoerder’ was.

Tekst Metttaal | Maarten Ettema