Serie ‘handreikingen’ voor Noord Hollandse gemeenten over het werken met de Omgevingswet en wat de rol van erfgoed daarbij is en kan zijn. Door het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. Publicaties: Erfgoed in de Omgevingswet / Aanwijzing gemeentelijk monument / De landgoederenzone langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust / Cultureel erfgoed in het omgevingsplan / erfgoed in de omgevingsvisie / Van kerkenvisie naar omgevingsplan
Eindredactie Maarten Ettema