de Architect #3-2022 12 oktober 2022 | Tijdschriften

Eerste de Architect na een totale restyling. Zowel de vormgeving als de inhoud ging op de schop. Nieuwe rubrieken onder meer: Mevr. de architect / Nooit gebouwd / Het eerste huis/ Opinie / Media / De Achterdeur
Hoofdredacteur Merel Pit
Eindredacteur Maarten Ettema
Vormgever Loes Sikkes

Leidse Routes – Samen in samenhang stad maken 6 oktober 2021 | Boeken, Portfolio, Tijdschriften

Ter gelegenheid van het afscheid van Hilde Blank als stadsbouwmeester van Leiden nam zij het initiatief tot dit ‘magazine’. Met een verdiepend artikel over stadmaken in Leiden, een agenda voor de toekomst, een stadskaart van het ‘Singelpark XL, en acht wandelingen met Leidse ‘stadmakers’.

Tekst Marieke Berkers
Ontwerp Ankie Stoutjesdijk
Fotografie Theo Baart
Eindredactie Maarten Ettema

Het experiment – 5 jaar Woningbouwatelier Almere 30 juni 2021 | Boeken, Tijdschriften

Magazine door en over 5 jaar experimentele woningbouw in Almere. Aan bod komen alle grote experimenten van de laatste jaren (zoals WikiHouse, Goedhuur, Who Cares en de Floriade), met achtergrondartikelen, interviews en een overzicht van relevante publicaties.

Redactie JaapJan Berg en Marieke Berkers
Eindredactie Maarten Ettema

de Architect #1-2021 28 april 2021 | Portfolio, Tijdschriften

Sinds maart van 2021 voer ik de eindredactie van de Architect, al ruim 50 jaar het toonaangevende architectuurtijdschrift van Nederland. In dit eerste nummer van 2021, onder de nieuwe hoofdredacteur Merel Pit, onder meer een themakatern over systeembouw, het startende bureau Fel uit Gent en vele projecten, waaronder de Groene loper Maastricht, Gare Maritime in Brussel (Neutelings Riedijk) en het Vakwerkhuis in Delft (Vakwerk Architecten).

DEAL! – Erfgoed als vaste waarde voor de toekomst [#1] 2 november 2020 | Tijdschriften

DEAL! is het magazine van de Erfgoed Deal, een driejarig project van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om het belang onder de aandacht te brengen van het inzetten van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. Met projectbeschrijvingen, columns, nieuws en achtergronden. En een fotoreportage van Heidi de Gier. Gratis verkrijgbaar in print en digitaal (PDF).
Hoofdredacteur Marjorie Verhoek
Vormgeving Els Zweerink
Eindredactie Maarten Ettema

Blauwe Kamer 3-2019 1 oktober 2020 | Tijdschriften

Blauwe Kamer nummer 3 bevat ieder jaar de beste afstudeerprojecten uit het Nederlandse onderwijs in landschapsarchitectuur en stedenbouw. Dit was ‘mijn’ laatste Blauwe Kamer. Na 22 jaar eindredacteurschap nam ik afscheid.

ode – omgevingskwaliteit door erfgoed (#1) 1 juli 2020 | Tijdschriften

Magazine van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, bedoeld voor medewerkers en bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten en de provincie, en voor iedereen die benieuwd is naar de rol van de diverse overheden binnen de erfgoedzorg.
Eindredactie maarten Ettema


Blauwe Kamer 4-2019 Jaarboek LS 29 januari 2020 | Tijdschriften

Blauwe Kamer verschijnt jaarlijks in december als Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw. Een onafhankelijke selectiecommissie koos uit 120 inzendingen 21 ‘voorbeeldige projecten’. Verder onder meer een interview met rijksbouwmeester Floris Alkemade, een artikel over het ontwerp van campussen en een fotoreportage over de ‘verdozing’ van Nederland.

Eindredactie Maarten Ettema

Elite – oktober 2018 24 oktober 2018 | Tijdschriften

Elite is een vakblad met een internationale insteek voor melkveehouders. Het komt tot stand in samenwerking met gespecialiseerde buitenlandse vakredacteuren. Elite is in Duitsland al een succesvol vakblad. De uitgave van Elite in Nederland is mogelijk gemaakt door een  samenwerking tussen LandwirtschafsVerlag in Münster (D) (uitgever van o.a. TopAgrar, Profi en Landlust), de grootse landbouwuitgever van Europa en uitgeverij AgriMedia in Wageningen.

 

Eindredactie Maarten Ettema e.a.

V-Focus – oktober 2018 24 oktober 2018 | Tijdschriften

V-focus is het vakblad voor adviseurs in de veehouderij en informeert de lezer over het wetenschappelijke praktijkonderzoek, het landbouwbeleid en toekomstige ontwikkelingen in de veehouderijsectoren. Livestock Research van Wageningen UR, Agrivaknet, VAB en dierenartsen leveren een bijdrage aan het vakblad.

 

Eindredactie Maarten Ettema  e.a.

Raam en Deur 6/2017 16 januari 2018 | Portfolio, Tijdschriften

Vakblad voor raam-, deur- en geveltechniek, van ontwerper tot verwerker. Brancheblad met journalistieke bijdragen. In nummer 6 onder meer: restauratie Perron 1 Amsterdam CS, lessen van de Grenfell-ramp, modelwoning in Anderlecht, renovatie ex-gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden,  beursnieuws, productinformatie, columns, interviews en een portret van een familiebedrijf.

Tekstredactie Metttaal | Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer 4/2017 – Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 21 december 2017 | Portfolio, Tijdschriften

Het laatste nummer van het jaar is traditioneel het Jaarboek, met projecten die de stand van het vak vertellen. Vier thema’s: Hoe we wonen over de huidige woningopgave (met o.m. de Amsterdamse Sluisbuurt en het Rijswijkse cpo-project ‘Geworteld Wonen’). Gastvrije stad over grote binnenstadsprojecten (o.m. Laurenskwartier Rotterdam, stadshart van Den Helder).  Spelen met klimaat met technische én kunstzinnige studies. En Onbetwist vakmanschap (o.m. de iconische brug door het olifantenverblijf in Artis).
Eindredactie Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer – september 2017 2 oktober 2017 | Tijdschriften

Gasthoofdredacteur Dirk Sijmons gaf vorm aan een dossier over energietransitie als ontwerpopgave. De komende decennia zal onze energievoorzieningen ingrijpend wijzigen – maar de ruimtelijke component dreigt onderbelicht te blijven. Met onder meer: een tweegesprek tussen Sijmons en Ed Nijpels, een analyse over mobiliteit van Tijs van den Boomen en een reportage van een overleg tussen ontwerpers en ambtenaren in de Bollenstreek. Verder: lege gevangenisterreinen, bureau Smartland, azc-Ter Apel en de lange hoogspanningslijn tussen de Achterhoek en Duitsland.

Eindredactie: Maarten Ettema

 

Marineterrein Amsterdam – Magazine 18 september 2017 | Tijdschriften

Ooit was het een geheimzinnig bolwerk in het centrum van Amsterdam, nu is Defensie grotendeels vertrokken, zijn de poorten open en zitten er kleine pionierende en innoverende bedrijven. ‘Stapsgewijs zal het Marineterrein een unieke, vernieuwende en kleurrijke plek in het stedelijke, sociale en economische weefsel van de stad gaan innemen.’

Redactie: Marieke Berkers en JaapJan Berg | Vormgeving Studio Knol
Eindredactie MettTaal | Maarten Ettema


Raam en Deur – april 2017 3 mei 2017 | Tijdschriften

Vakblad voor raam-, deur- en geveltechniek, van ontwerper tot verwerker. Brancheblad met journalistieke bijdragen – beursnieuws, productinformatie, columns, interviews en een portret van een familiebedrijf.

 

Tekstredactie MettTaal | Maarten Ettema

 

 

Blauwe Kamer – maart 2017 24 maart 2017 | Tijdschriften

In het eerste nummer van 2017 staan de veenweiden van Holland en Friesland  centraal. Bodemdaling, inklinking en vooral de uitstoot van broeikasgassen baren zorgen. Blauwe Kamer verkent het probleem en mogelijke oplossingen. Verder onder meer: de metamorfose van Kleiburg, de professionalisering van de burgerontwerper, de toekomst van Paleis Soestdijk en een interview met de jonge ontwerpers van Posad.

Eindredactie: Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer – Jaarboek 2016 20 december 2016 | Tijdschriften

In het decembernummer steekt Blauwe Kamer traditioneel de thermometer in de stand van de landschapsarchitectuur en de stedenbouw? De rode draad die de 17 projecten in het jaarboek verbindt is dat het ruimtelijk ontwerp er maatschappelijk toe doet. ‘De projecten sluiten aan op de grote vragen van vandaag en morgen. Zoals de wateropgave, de klimaatopgave, de behoefte aan ruimtelijke kwaliteit, van jong tot oud, van vrolijke tot boze Nederlander’, aldus commissievoorzitter Guido Wallagh bij de presentatie.

Eindredactie: Maarten Ettema