In het eerste nummer van 2017 staan de veenweiden van Holland en Friesland  centraal. Bodemdaling, inklinking en vooral de uitstoot van broeikasgassen baren zorgen. Blauwe Kamer verkent het probleem en mogelijke oplossingen. Verder onder meer: de metamorfose van Kleiburg, de professionalisering van de burgerontwerper, de toekomst van Paleis Soestdijk en een interview met de jonge ontwerpers van Posad.

Eindredactie: Maarten Ettema