De waterschappen staan voor de uitdaging ingrijpend te verduurzamen. Met de ‘Green Deal’ die ze in maart 2016 afsloten spreken ze de intentie uit om in 2020 40 procent van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam op te wekken en in 2050 100 procent.
STOWA ondersteunt de waterschappen met onderzoek. In dit rapport de stand van zaken en een oproep om  onderzoeksprojecten in te dienen.

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema