Voor STOWA ter info schreef ik een artikel over innovatief waterbeheer door waterschappen. In een pilot wordt een ‘gereedschapskist’ ontwikkeld waarmee de waterschappen ‘slimmer’ hun waterpeil beheren. Door bijvoorbeeld te malen als er overvloedig groene stroom wordt aangeboden, op een zonnige dag bijvoorbeeld, wordt het water als het ware een grote batterij. Ook helpen big data bij het preciezer peilbeheer. Dat kan wel een energiebesparing gelijk aan het gebruik van 45 duizend huishoudens opleveren.

Tekst Maarten Ettema