Monumentale boerderijen en erven worden bedreigd door leegstand en verkrotting. De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland voert de komende drie jaar campagne om het onderwerp op de agenda te krijgen. Van de derde discussiebijeenkomst op 4 mei – over erfgoed in relatie tot gebiedsontwikkeling – maakte ik een journalistiek verslag: VERHALEN VERTELLEN IN ZEELAND

Tekst: MettTaal | Maarten Ettema