Via een caleidoscopische verzameling verhalen schrijft Kristof Van Assche over de Verenigde Staten en Canada waar hij jarenlang werkte als planoloog. Wat is er aan de hand met dit continent dat we door de verkiezing van Donald Trump in één keer niet meer goed begrijpen? Het vooroordeel dat door diep wantrouwen tegen de overheid nauwelijks ruimte is voor een langetermijnbeleid voor de ruimtelijk inrichting, blijkt waar – al vindt Van Assche telkens weer uitzonderingen.

Eindredactie Maarten Ettema