Raam en Deur 6/2017

Vakblad voor raam-, deur- en geveltechniek, van ontwerper tot verwerker. Brancheblad met journalistieke bijdragen. In nummer 6 onder meer: restauratie Perron 1 Amsterdam CS, lessen van de Grenfell-ramp, modelwoning in Anderlecht, renovatie ex-gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden,  beursnieuws, productinformatie, columns, interviews en een portret van een familiebedrijf.

Tekstredactie Metttaal | Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer 4/2017 – Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw

Het laatste nummer van het jaar is traditioneel het Jaarboek, met projecten die de stand van het vak vertellen. Vier thema’s: Hoe we wonen over de huidige woningopgave (met o.m. de Amsterdamse Sluisbuurt en het Rijswijkse cpo-project ‘Geworteld Wonen’). Gastvrije stad over grote binnenstadsprojecten (o.m. Laurenskwartier Rotterdam, stadshart van Den Helder).  Spelen met klimaat met technische én kunstzinnige studies. En Onbetwist vakmanschap (o.m. de iconische brug door het olifantenverblijf in Artis).
Eindredactie Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer – september 2017

Gasthoofdredacteur Dirk Sijmons gaf vorm aan een dossier over energietransitie als ontwerpopgave. De komende decennia zal onze energievoorzieningen ingrijpend wijzigen – maar de ruimtelijke component dreigt onderbelicht te blijven. Met onder meer: een tweegesprek tussen Sijmons en Ed Nijpels, een analyse over mobiliteit van Tijs van den Boomen en een reportage van een overleg tussen ontwerpers en ambtenaren in de Bollenstreek. Verder: lege gevangenisterreinen, bureau Smartland, azc-Ter Apel en de lange hoogspanningslijn tussen de Achterhoek en Duitsland.

Eindredactie: Maarten Ettema

 

Marineterrein Amsterdam – Magazine

Ooit was het een geheimzinnig bolwerk in het centrum van Amsterdam, nu is Defensie grotendeels vertrokken, zijn de poorten open en zitten er kleine pionierende en innoverende bedrijven. ‘Stapsgewijs zal het Marineterrein een unieke, vernieuwende en kleurrijke plek in het stedelijke, sociale en economische weefsel van de stad gaan innemen.’

Redactie: Marieke Berkers en JaapJan Berg | Vormgeving Studio Knol
Eindredactie MettTaal | Maarten Ettema


Blauwe Kamer – maart 2017

In het eerste nummer van 2017 staan de veenweiden van Holland en Friesland  centraal. Bodemdaling, inklinking en vooral de uitstoot van broeikasgassen baren zorgen. Blauwe Kamer verkent het probleem en mogelijke oplossingen. Verder onder meer: de metamorfose van Kleiburg, de professionalisering van de burgerontwerper, de toekomst van Paleis Soestdijk en een interview met de jonge ontwerpers van Posad.

Eindredactie: Maarten Ettema

 

Blauwe Kamer – Jaarboek 2016

In het decembernummer steekt Blauwe Kamer traditioneel de thermometer in de stand van de landschapsarchitectuur en de stedenbouw? De rode draad die de 17 projecten in het jaarboek verbindt is dat het ruimtelijk ontwerp er maatschappelijk toe doet. ‘De projecten sluiten aan op de grote vragen van vandaag en morgen. Zoals de wateropgave, de klimaatopgave, de behoefte aan ruimtelijke kwaliteit, van jong tot oud, van vrolijke tot boze Nederlander’, aldus commissievoorzitter Guido Wallagh bij de presentatie.

Eindredactie: Maarten Ettema